NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Nézőpontok 2022

Szigeti Kristóf: A kínai gazdasági befolyás Dél-Amerikában

Az elmúlt két évtizedben jelentős növeke­dés­nek indult a kínai jelenlét Dél-Ameri­ká­ban. A diplomáciai kapcsolatok mellett nagy­mértékű gazdasági elköteleződés is kialakult a régióban. Számos megálla­po­dást kötöttek a térség legjelentősebb álla­mai­val, többek között Brazíliával, Argentí­ná­val, Chilével vagy Peruval. Az elemzés célja, hogy bemutassa, mely területeken a legjelentősebb a kínai jelenlét, továbbá az ezredforduló óta milyen projekteket haj­tot­tak/hajtanak végre az ázsiai ország gazda­sá­gi szereplői a gazdasági jelenlétük, sze­re­pük, ezzel együtt pedig befolyásuk to­váb­bi kiterjesztése érdekében.

Teljes cikk: 2022/1. pdf

 

Rohán Katalin: „Globális Britannia” és az Egyesült Királyság indiai–csendes-óceáni térség felé való fordulása

2021. március 16-án tette közzé a brit kormány a hidegháború vége óta lefolytatott legnagyobb stratégiai felülvizsgálat eredményeként született „Globális Britannia egy versengő korban – Integrált Biztonsági, Védelmi, Fejlesztési és Külpolitikai Felülvizsgálat” címet viselő dokumentumot, amely a már 2016-ban megjelent „Globális Britannia” koncepció gyakorlati megvalósításának 2030-ig szóló „útmutatója”. A koncepció egy olyan stratégiai keretként értelmezhető, mely meghatározza az Egyesült Királyság ambícióit és helyét a világban az Európai Unióból való kilépés után. Ennek lényeges eleme az indiai–csendes-óceáni fordulat (Indo-Pacific tilt), az egyre inkább felértékelődő térségben ugyanis az Egyesült Királyság 2030-ra a „legszélesebb, leginkább integrált jelenléttel rendelkező európai partner” kíván lenni. A fordulatot alapvetően három pillérre, a gazdasági lehetőségekre, a biztonsági kérdésekre és az értékek szerepére alapozzák, a megvalósuló kezdeményezések pedig hozzájárulnak az Egyesült Királyság liberális világrend védelmére, a nyitottság, a demokrácia és az emberi jogok fenntartására irányuló ambíciójához – anélkül, hogy direkt módon szembe fordulna Kínával. A koncepció megvalósításának első évét új partnerségek kialakítása, a térségbeli államokkal fennálló kapcsolatok erősítése, valamint számos konkrét védelmi kezdeményezés kialakítása jellemezte. Jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja az Egyesült Királyságnak az indiai–csendes-óceáni térség felé fordulásának okait, körülményeit, a térségbeli államokkal fejlődő kapcsolatát, valamint a felülvizsgálatban megemlített kezdeményezéseket.

Teljes cikk: 2022/2. pdf