NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET

NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Nézőpontok 2022

Fodor Márk Joszipovics: A Suwalki-folyosó stratégiai jelentőségének változása

A 2014-es ukrajnai beavatkozását, de különösképpen a 2022. évi invázióját követően még feszültebbé vált a NATO és Oroszország viszonya. A felek közötti esetleges fegyveres konfliktus kimeneteleinek tekintetében visszatérő elem volt a Suwalki-folyosó, amelynek hadászati-hadműveleti jelentőségéről számos elemzés született a 2014 óta eltelt időszakban. Jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja a NATO walesi csúcstalálkozójától a madridi csúcstalálkozóig bezárólag született döntések hatását a Suwalki-folyosó jelentette biztonsági kihívással összefüggésben, különös tekintettel Finnország és Svédország várható csatlakozására a transzatlanti szövetséghez.

Teljes cikk: 2022/4. pdf

 

Tamás Kisvári: What we can expect at the 20th Party Congress of the Communist Party of China

China is a country that is difficult to understand because of the interconnectedness of the Communist Party and the state. The rules are very flexible, especially in party affairs, so it is not easy to make predictions. In addition, the Party Congress in 2017 counteracted all well-established anticipations concerning gene­ra­tion change due to the expulsion of Sun Zheng­cai as a consequence of his corruption case. When analysing some of the last Party Congres­ses concerning the personnel changes, one can observe that the main rule that applies is the ’retirement age’ rule. There are some other rules that influence the decision-making process, however, there are also exceptions to these rules.

The personnel changes during 20th Party Congress will be decisive in answering the question of whether the Communist Party of China would turn to the path of individual leadership or would continue with the commission-based decision-making system established by Deng Xioaping in the 1970s. My expectation is the latter one, namely that two successors will be elected to the top echelons and Xi Jinping and Li Keqiang will stay in the number one and number two position of the party until 2027. The future leaders of China will probably be Hu Chunhua and Ding Xuexiang. Hu Chunhua will become vice-chairman of the Central Military Commission during the 20th Party Congress (or later).

The two current vice-chairmen of the CMC will retire during the Congress. General Wei Fenghe has a good chance to be promoted to one of the vice-chairman positions. The other vice-chairman could be Li Zuocheng, the current chief of the Joint Staff Department or Miao Hua, the head of the Political Work Department. The heads of the Logistic Support Department and the Equipment Development Department could become members of the CMC again. Yi Xiaoguang, the former commander of the Central Theatre Command could join the CMC as the representative of the PLA Air Force in a position of one of the departments.

Full article: 2022/3. pdf

 

Rohán Katalin: „Globális Britannia” és az Egyesült Királyság indiai–csendes-óceáni térség felé való fordulása

2021. március 16-án tette közzé a brit kormány a hidegháború vége óta lefolytatott legnagyobb stratégiai felülvizsgálat eredményeként született „Globális Britannia egy versengő korban – Integrált Biztonsági, Védelmi, Fejlesztési és Külpolitikai Felülvizsgálat” címet viselő dokumentumot, amely a már 2016-ban megjelent „Globális Britannia” koncepció gyakorlati megvalósításának 2030-ig szóló „útmutatója”. A koncepció egy olyan stratégiai keretként értelmezhető, mely meghatározza az Egyesült Királyság ambícióit és helyét a világban az Európai Unióból való kilépés után. Ennek lényeges eleme az indiai–csendes-óceáni fordulat (Indo-Pacific tilt), az egyre inkább felértékelődő térségben ugyanis az Egyesült Királyság 2030-ra a „legszélesebb, leginkább integrált jelenléttel rendelkező európai partner” kíván lenni. A fordulatot alapvetően három pillérre, a gazdasági lehetőségekre, a biztonsági kérdésekre és az értékek szerepére alapozzák, a megvalósuló kezdeményezések pedig hozzájárulnak az Egyesült Királyság liberális világrend védelmére, a nyitottság, a demokrácia és az emberi jogok fenntartására irányuló ambíciójához – anélkül, hogy direkt módon szembe fordulna Kínával. A koncepció megvalósításának első évét új partnerségek kialakítása, a térségbeli államokkal fennálló kapcsolatok erősítése, valamint számos konkrét védelmi kezdeményezés kialakítása jellemezte. Jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja az Egyesült Királyságnak az indiai–csendes-óceáni térség felé fordulásának okait, körülményeit, a térségbeli államokkal fejlődő kapcsolatát, valamint a felülvizsgálatban megemlített kezdeményezéseket.

Teljes cikk: 2022/2. pdf

 

Szigeti Kristóf: A kínai gazdasági befolyás Dél-Amerikában

Az elmúlt két évtizedben jelentős növeke­dés­nek indult a kínai jelenlét Dél-Ameri­ká­ban. A diplomáciai kapcsolatok mellett nagy­mértékű gazdasági elköteleződés is kialakult a régióban. Számos megálla­po­dást kötöttek a térség legjelentősebb álla­mai­val, többek között Brazíliával, Argentí­ná­val, Chilével vagy Peruval. Az elemzés célja, hogy bemutassa, mely területeken a legjelentősebb a kínai jelenlét, továbbá az ezredforduló óta milyen projekteket haj­tot­tak/hajtanak végre az ázsiai ország gazda­sá­gi szereplői a gazdasági jelenlétük, sze­re­pük, ezzel együtt pedig befolyásuk to­váb­bi kiterjesztése érdekében.

Teljes cikk: 2022/1. pdf