NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Nézőpontok 2014

Orosz László: A Magyarországgal szomszédos államok stratégiai dokumentumainak elemzése, azok hatása a magyar biztonságpolitikára III.

Jelen írás, egy háromrészes sorozat harmadik fejezete. A tanulmány átfogó képet ad Magyarország és a szomszédos államok stratégiai dokumentumainak, valamint haderőinek helyzetéről és elemzi annak hatását a magyar biztonságpolitikára vetítve is. A harmadik rész Szlovénia és Ausztria helyzetét tárgyalja, valamint a vizsgált államokat összehasonlító táblázatokat tartalmazza.

Teljes cikk: 2014/5.pdf

Orosz László: A Magyarországgal szomszédos államok stratégiai dokumentumainak elemzése, azok hatása a magyar biztonságpolitikára II.

Jelen írás, egy háromrészes sorozat második fejezete. A tanulmány átfogó képet ad Magyarország és a szomszédos államok stratégiai dokumentumainak, valamint haderőinek helyzetéről és elemzi annak hatását a magyar biztonságpolitikára vetítve is. Az második rész Románia, Szerbia és Horvátország helyzetét tárgyalja. 

Teljes cikk: 2014/4.pdf

Orosz László: A Magyarországgal szomszédos államok stratégiai dokumentumainak elemzése, azok hatása a magyar biztonságpolitikára I.

Jelen írás, egy háromrészes sorozat első fejezete. A tanulmány átfogó képet ad Magyarország és a szomszédos államok stratégiai dokumentumainak, valamint haderőinek helyzetéről és elemzi annak hatását a magyar biztonságpolitikára vetítve is. Az első rész Magyarország, Szlovákia és Ukrajna helyzetét tárgyalja.

Teljes cikk: 2014/3.pdf

Tálas Péter: Az ukrán válság értelmezési kereteiről

A 2014. október 26-ai ukrajnai parlamenti választások több szempontból is fontos ha-tárvonalat képeznek a közel egy éve kirobbant ukrán válságban. Egyrészt, mert lezárják azt a közel nyolc hónapos időszakot, amikor az ukrán vezetőkkel szemben sokak részéről megfogalmazódott az illegitim hatalomgyakorlás vádja, mivel február végén nem választással és nem alkotmányos módon, hanem egy felkelés eredményeként kerültek hatalomra. Másrészt, mert a választás az előrejelzések szerint alapvetően változtatja meg az ukrán parlament, illetve az ukrán politikai elit eddigi összetételét, számos olyan új politikai csoport képviselőjét is a Legfelsőbb Tanácsba juttatva, amelyek néhány hónappal ezelőtt még ismeretlenek voltak a közvélemény előtt. S végül harmadrészt, mert e választással Ukrajnában alighanem véget ér az a kivételes időszak, amikor az ország politikai vezetése komoly reformok végrehajtása nélkül is képes volt hatalmon maradni. Mindezek jó alkalmat adnak arra, hogy a választás kapcsán áttekintsük az ukrán válság fordulópontjait, lehetséges értelmezési kereteit, illetve számba vegyük azokat a legfontosabb kihívásokat, amelyekkel a választás után az új vezetésnek szembe kell majd néznie.

Teljes cikk: 2014/2.pdf

Etl Alex: Irak belső válsága

2014 júniusában az Iraki és Szíriai Iszlám Állam (Islamic State of Iraq and Syria/Islamic State of Iraq and the Levant – ISIS/ISIL) nevű, szunnita szélsőségesekből álló felkelő-csoport, amely a megelőző hónapokban a szíriai polgárháborúban mutatott jelentős aktivitást, néhány ezer fegyveressel elfoglalta Irak szunniták lakta nyugati régióinak jelentős részét, és egészen Bagdadig tört előre. A térségben állomásozó iraki erők jelen-tős része felbomlott, és képtelen volt megállítani az ISIS térnyerését, amely azóta már saját kalifátusát (Islamic State – IS) is kikiáltotta a térségben. Elemzésünkben nem csupán arra keressük a választ, hogy mi lehetett mindennek az oka, hanem mindezt tá-gabb perspektívába helyezve megvizsgáljuk, hogy a nemzetközi közösség „válságkezelő és stabilizációs” beavatkozását átélt, igen megosztott és instabil ország milyen belső problémákkal küzd, és ezek milyen jövőképet vetítenek előre. Vizsgálatunk olyan stratégiai szintű, komplex módon összefonódó tényezők értékelésére épül, mint Irak politikai, gazdasági és társadalmi folyamatai, valamint védelmi-biztonsági szférájának jellemzői.

Teljes cikk: 2014/1.pdf