Védelmi Tanulmányok 2021

Egeresi Zoltán - Pénzváltó Nikolett: Törökország kapcsolata Közép és Délkelet-Európával 1989-től 2018-ig

Törökország világpolitikában játszott szerepe a közelmúltban oly mértékben növekedett, amely már kihat Magyarország külpolitikai mozgásterére is. Annál is inkább így van ez, mivel Ankara Magyarország szomszédságában is egyre aktívabb: kapcsolatai Németországgal és Ausztriával nemcsak a gazdasági tényezők, de több milliós diaszpóra jelenléte miatt is kiemelt szerepet játszik, ráadásul Ankara a Balkánon - mint volt oszmán birodalmi területen - is komoly erőfeszítéseket tesz, hogy befolyásos hatalomként jelenjen meg. Ebbéli törekvéseiben pedig egyáltalán nem tekinthető sikertelennek. Egeresi Zoltán és Pénzváltó Nikolett "Törökország kapcsolata Közép- és Délkelet-Európával 1989-től 2018-ig" címet viselő művében pontosan azt járja körül, hogyan alakult Törökország viszonya Magyarországgal és az azt körülvevő régiókkal a rendszerváltozás óta eltelt közel három évtizedben. A tanulmány rámutat, hogy milyen történelmi, kulturális és gazdasági adottságok miatt fejlődött különbözően a kapcsolat a Visegrádi országokkal, Németországgal vagy a délkelet-európai országokkal, s hogy Ankara milyen intézményrendszert és eszközöket alkalmaz annak érdekében, hogy erősítse befolyását ezekben a régiókban.

Teljes cikk: 2021/1. pdf