NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Nézőpontok 2018

Háda Béla: Árnyjáték – Észak-Korea játszmája az elszigeteltségből való kitörésért

Az élénk nemzetközi figyelemtől kísért 2018. június 12-i amerikai–észak-koreai csúcstalálkozó kissé ködösen megfogalmazott záródokumentuma már születésének napján komoly kritikákat váltott ki az elemzők többségéből. Jelen sorok szerzője azonban csak fenntartásokkal osztotta a pesszimizmust, sokkal inkább a megindult párbeszéd fejleszthetőségét és a realitások elfogadását emelte ki a folyamat interpretációjaként. Ezt mostanáig tartom, nem tagadható azonban, hogy a találkozó óta eltelt hónapokban nem történt komoly előrelépés a megállapodásban foglaltak végrehajtására, sőt, inkább a tárgyalások megakadását tapasztalhatjuk. Mindez joggal támaszt kételyeket a tekintetben, hogy valóban új korszak nyílt-e a két hírhedten ellenséges állam viszonyában. A tárgyalási folyamat jövője persze még bizonytalan, de a helyzet mindenképpen indokolja, hogy néhány gondolat erejéig foglalkozzunk annak hátterével és mozgatórugóival, elsősorban Észak-Korea szempontjaira összpontosítva.

Teljes cikk: 2018/2.

 

Kiss Máté Attila: Irak válaszúton – A 2018-as parlamenti választások értékelése

Több mint három hónap telt el a 2018. május 12-én megtartott iraki parlamenti választás óta, és a szavazatok újraszámlálása és az elhúzódó politikai egyeztetések ellenére sem alakult még meg az új kormány. Az iraki Legfelsőbb Bíróság augusztus 19-én ratifikálta a választások eredményét – ezzel elindítva azt a folyamatot, aminek 90 napon belül kormányalakítással kellene zárulnia. Azonban bármely leendő koalíciónak parlamenti többségre – a 329 képviselői helyből 165-re – van szüksége ahhoz, hogy kormányt tudjon alakítani, így a tárgyalások várhatóan (2014-hez hasonlóan ismét) nagyon el fognak húzódni. Az elemzés a választás előzményeit, eredményét és várható hatásait értékeli. Bemutatja, hogy az „Iszlám Állam” elleni küzdelem mellett milyen körülmények játszottak közre a választások megszervezésében és lebonyolításában, és áttekinti a fennálló iraki gazdasági és társadalmi problémákat, valamint értékeli a biztonsági helyzet változásait.

Teljes cikk: 2018/1.