Nemzet és Biztonság - Biztonságpolitikai Szemle

A Nemzet és Biztonság - Biztonságpolitikai Szemle c. folyóirat aktuális száma és archívuma az alábbi linken érhető el: www.nemzetesbiztonsag.hu

A közlésre szánt kéziratok benyújtására a a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Open Journal System alapon működő folyóiratkezelő rendszerében van lehetősége: http://journals.uni-nke.hu/index.php/neb/index

Kéziratot csak a rendszerben regisztrált felhasználók nyújthatnak be. Új regisztráció megkezdéséhez kérjük vegye fel a kapcsolatot Dr. Háda Bélával (hada.bela@uni-nke.hu).

Kérjük, hogy a kézirat benyújtása előtt figyelmesen olvassa át a folyóirat szerzői útmutatóját.

 

A folyóiratról:

Köszöntő

Magyarország számára a megelőző évszázadokhoz képest igen kedvező biztonságpolitikai helyzetet teremtett az új évezred: tagjává vált a világ legerősebb és legbefolyásosabb katonai-politikai szervezetének (NATO), gazdasági fejlődése szempontjából pedig a világ egyik legnagyobb piacát és annak lehetőségeit nyújtó Európai Uniónak. A magyar társadalom többsége azonban még mindig egyes szám harmadik személyben beszél mind az Európai Unióról, mind a NATO-ról, azt az érzetet keltve, mintha a két szervezet valamiféle külső hatalom lenne, amelyekhez nem önként (nem mellesleg: népszavazással megerősítve) csatlakozott az ország. Ez a hozzáállás alapvető változásra szorul, mert hosszabb távon partnereink számára a potyautas ország képzetét sugallja, az országon belül pedig akadályozza a két szervezet által nyújtott lehetőségek kihasználását. Ahhoz, hogy e két szervezetben Magyarország egyfelől élni tudjon a kínált lehetőségekkel, másfelől pedig hozzájárulásával a számára kívánatos irányba befolyásolja a két közösség magatartását, szemléletváltozásra van szükség mind a biztonságpolitika, mind pedig annak társadalmi elfogadtatása terén.

Annál is inkább, mert világszerte és hazánkban is tapasztalható a kül- és biztonságpolitika társadalmi meghatározottságának erősödése. Napjainkban szinte lehetetlen társadalmi és médiatámogatás nélkül jelentős biztonságpolitikai döntést – tegyük hozzá: egyáltalán érdemi kérdésekben döntéseket – hozni. A média által szállított hírek és kommentárok széles körben képesek a társadalom ítéletalkotását befolyásolni, hosszabb távon azonban a társadalom magatartásának és véleményének alakulása a média által közvetített megítéléseken túl döntően attól függ, hogy mennyire képes átlátni és értelmezni a biztonság- és védelempolitika kérdéseit. Igen lényeges továbbá, hogy felkészült-e a társadalom az aktív részvételét és támogatását igénylő dilemmák eldöntésére. Ez pedig releváns, közérthetően megfogalmazott ismereteket feltételez. Meggyőződésünk, hogy mindehhez a biztonság- és védelempolitika hatékonyabb marketingjére van szükség, vagyis mindazon orgánumok és ismeretközlő csatornák megújítására, amelyek a külpolitika, a biztonság- és védelempolitika terén akár a véleményalkotáshoz, akár a társadalmi támogatáshoz szükséges információkat hordozzák. A Nemzet és biztonság – Biztonságpolitikai szemle című új folyóirat útjára bocsátását ilyen lépésnek tekintjük.


Tálas Péter
főszerkesztő

 

 

Impresszum

Kiadó: Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó
A kiadásért felel: Petró Ildikó ügyvezető
Székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Kapcsolat: kiado@uni-nke.hu, +36 30 426 6116
Web: www.dialogcampus.hu, www.uni-nke.hu
Nyomdai munkák: Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó

Megjelenik évente hat alkalommal magyar és két alkalommal angol nyelven.

ISSN 1789-5286

 

NEMZET ÉS BIZTONSÁG – BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE. A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM LEKTORÁLT BIZTONSÁGPOLITIKAI FOLYÓIRATA

Főszerkesztő:                      TÁLAS Péter

Olvasószerkesztő:               BAZSÓ Márton

Szerkesztőségi titkár:         CSIKI Tamás

Műszaki szerkesztő:           BALOGH Katalin

Korrektor:                           JORDÁN Gergely

 

A szerkesztőbizottság tagjai:

SIKLÓSI Péter (elnök)

Prof. Dr. GAZDAG Ferenc

Dr. KIS Norbert

Prof. Dr. KOVÁCS László

Dr. N. RÓZSA Erzsébet, PhD

Dr. habil. SALLAI János, PhD

Dr. SZENES Zoltán, DSc

 

Elérhetőség: Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai szemle folyóirat szerkesztősége
Intézmény: NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont
Cím: 1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
Telefonszám: +36 1 432 9092
E-mail: svkk@uni-nke.hu
Weboldal: www.nemzetesbiztonsag.hu