NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET

Nemzet és Biztonság - Biztonságpolitikai Szemle

A Nemzet és Biztonság - Biztonságpolitikai Szemle c. folyóirat aktuális száma és archívuma az alábbi linken érhető el: www.nemzetesbiztonsag.hu

A közlésre szánt kéziratok benyújtására a a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Open Journal System alapon működő folyóiratkezelő rendszerében van lehetősége: http://journals.uni-nke.hu/index.php/neb/index

Kéziratot csak a rendszerben regisztrált felhasználók nyújthatnak be. Új regisztráció megkezdéséhez kérjük vegye fel a kapcsolatot Dr. Háda Bélával (hada.bela@uni-nke.hu).

Kérjük, hogy a kézirat benyújtása előtt figyelmesen olvassa át a folyóirat szerzői útmutatóját.

 

A folyóiratról:

Magyarország számára a megelőző évszázadokhoz képest igen kedvező biztonságpolitikai helyzetet teremtett az új évezred: tagjává vált a világ legerősebb és legbefolyásosabb katonai-politikai szervezetének, a NATO-nak, gazdasági fejlődése szempontjából pedig a világ egyik legnagyobb piacát és annak lehetőségeit nyújtó Európai Uniónak. A korábban nem látott békét, biztonságot és modernizációs lehetőségeket azonban számos kihívás is érte az új évezred első két évtizedében: a nemzetközi terrorizmus erősödése, gazdasági válságok, kiújuló és új fegyveres konfliktusok, vallási-etnikai feszültség és instabilitás Európa szomszédságában és Európán belül, új típusú kihívások a kibertérből és hibrid formákban is megjelenő fenyegetések teremtenek lépéskényszert Magyarország számára. Nem csupán a világot mozgató folyamatokat szükséges jobban megértenünk, hanem azokat a lehetőségeket is meg kell látnunk, amelyek által a magyar nemzeti érdekek megvalósíthatók, az ország lakosságának biztonsága, szabadsága és jóléte hosszú távon garantálható.

Napjainkban, amikor a média és a politikai közbeszéd jelentősége minden korábbit felülmúl és fel kell vennünk a versenyt a dezinformációval, az álhírekkel és a tudatosan meghamisított, manipulatív médiaüzenetekkel, a tényalapú, független szakértői magyarázatok jelentősége is kiemelkedően megnőtt. A kül-, biztonság- és védelempolitika ugyanis világszerte és hazánkban is társadalmi meghatározottságú, azaz a média által szállított hírek és kommentárok széles körben képesek a társadalom ítéletalkotását befolyásolni. Ugyancsak lényeges, hogy felkészült-e a társadalom az aktív részvételét és támogatását igénylő dilemmák eldöntésére. Ez pedig releváns, közérthetően megfogalmazott ismereteket feltételez.

Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle ehhez a társadalmi ismeretbővítéshez, valamint a szakmai véleménycseréhez kíván hozzájárulni korszerű ismeretekkel, tényalapú elemzésekkel és független szakmai értékelésekkel.

Tálas Péter
főszerkesztő

 

Impresszum

A Nemzet és Biztonság - Biztonságpolitikai Szemle (Nation and Security - Security Policy Review) alapítója a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, illetve annak jogelődjei.

A Nemzet és Biztonság független, tudományos, időszaki kiadvány, lektorált folyóirat (HU ISSN 1789-5286 nyomtatott, HU ISSN 2559-8651 online változat), kiadási célja lehetőséget teremteni a kutatók, oktatók, doktori és egyetemi hallgatók kutatási eredményeinek, illetve szakpolitikusok, diplomaták tudományos jellegű elemzéseinek rövid időn belüli közzétételére a kül-, biztonság- és védelempolitika területén, illetve az ezekhez kapcsolódó témakörökben.

 

Főszerkesztő: Dr. Tálas Péter (talas.peter@uni-nke.hu)

Felelős szerkesztő: Dr. Háda Béla (hada.bela@uni-nke.hu)

Szerkesztőségi titkár: Dr. Csiki Varga Tamás (csiki.tamas@uni-nke.hu)

A szerkesztőség címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

Telefonszám: 06 1 432-9092

E-mail: nemzet_es_biztonsag@uni-nke.hu

 

A szerkesztőbizottság tagjai:

Dr. Balogh István, PhD

Dr. Csiki Varga Tamás, PhD

Etl Alex

Dr. Forgács Balázs, PhD

Prof. Dr. Gazdag Ferenc

Dr. Marsai Viktor, PhD

Dr. Németh Gergely, PhD

Dr. Rácz András, PhD

Dr. Nagyné Rózsa Erzsébet

Siklósi Péter

Prof. Dr. Szenes Zoltán

Szöllősi Antal

 

A szerkesztőbizottság nemzetközi tagjai:

Dr. Col. Florian Circiumaru, PhD

Lukas Dycka

Dr. Libor Frank, PhD

Dr. Bence Németh, PhD

Emel Oktay

Róbert Ondrejcsák

Dr. Alexandra Sarchinschi, PhD

Dr. Muzaffer Senel, PhD

 

Kiadja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Felelős kiadó: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora

A nyomdai munkákért felel: Ludovika Egyetemi Kiadó

2019-től megjelenik évente legalább négy magyar és egy angol nyelvű szám (korábban évente 10, majd 6 lapszám)

A honlapot szerkeszti: Etl Alex

 

Elérhetőség

Főszerkesztő: Dr. Tálas Péter, CSc
Felelős szerkesztő: Dr. Háda Béla, PhD
Szerkesztőségi titkár: Dr. Csiki Varga Tamás, PhD
A szerkesztőség címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Telefonszám: (+36) (1) 432-9092
Email: nemzet_es_biztonsag@uni-nke.hu