NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET

Regionális Tanulmányok

Regionális Tanulmányok

A Regionális tanulmányok egy olyan multidiszciplináris tárgy, amely a nemzetközi rend és rendszer vizsgálatában az általános, tematikus megközelítést „fordítja le” az adott régióra és/vagy országra. Ebből következően több síkon folytat vizsgálatot: egyrészt az adott régió és a nemzetközi rend egymáshoz való viszonyában, másrészt az adott régión belüli viszonyok tekintetében. Módszertanilag a földrajz, a történelem, a jog, a politika/geopolitika, a gazdaság, az antropológia és a szociológia, de akár a régészet vagy a vallástudomány eszközeivel is.

A Regionális tanulmányok című tankönyvünkben – a földrajzi meghatározást követően – elsősorban az egyes régiók azon jellemzőire fókuszáltunk, amelyek leginkább jellemzik egyrészt a nemzetközi rendszerben betöltött helyüket, másrészt a régión belüli viszonyokat. Nem kerülhettük el a legfontosabb, gyakran a nemzetközi napirendet is diktáló konfliktusok említését, viszont azok részletes elemzésére ebben a tantárgyban és ebben a tankönyvben nem került sor. Ennek oka, hogy a Regionális tanulmányok mintegy „előtétele” a Regionális biztonsági tanulmányok tantárgynak és tankönyvnek, így a kifejezetten biztonságpolitikai megközelítést itt tudatosan a háttérbe szorítottuk. A Regionális tanulmányok tantárgy ugyanakkor részben helyettesíti, részben kiegészíti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem más képzési programjaiban oktatott Bevezetés a civilizációs tanulmányokba címet viselő tárgyat, amelynek tankönyve a Regionális tanulmányok ajánlott irodalmát képezi.

A tantárgy keretében és a tankönyvünkben – a huntingtoni civilizációs kijelölés és a Buzan-féle regionális biztonsági komplexumok elméletében felvázolt regionális megközelítés alapján – a következő régiókat tárgyaljuk: Európa, Kelet-Közép-Európa, posztszovjet térség, Északkelet-Ázsia, Délkelet-Ázsia, az indiai szubkontinens, Közel-Kelet, a szubszaharai Afrika, Észak-Amerika és Latin-Amerika. A kötet szerzői többségükben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói, valamint az egyes térségek elismert szakértői.

A kötet megjelenését az ÁROP – 2.2.21 „Tudásalapú közszolgálati előmenetel” programja és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem támogatta.

 

Az egyetemi jegyzet letölthető itt.