NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET

Regionális Biztonsági Tanulmányok

Regionális biztonsági tanulmányok

Az elmúlt néhány évtized egyik legfontosabb elméleti innovációja a regionális elemzési keretek beemelése a társadalomtudományokba. Ez azt is jelenti, hogy a biztonsági tanulmányok nevű, alapvetően angolszász gyökerű diskurzus már csak a következménye a társadalomtudományokban évtizedek óta zajló módszertani és elméleti fejleményeknek. Bár az 1950-es és 1960-as években kialakult integrációs gazdaságtanként ismert irányzat és az európai uniós fejlődés kapcsán megjelent „regionalitás” fogalma alapvetően más diszciplináris irányt képviselnek, a regionális biztonság kategóriájának megjelenése mégsem teljesen független ezektől az előzményektől. A regionális biztonsági komplexumok teóriája tehát – gyökerét tekintve – „valódi” európai elméletnek és módszertani szemléletnek számít.

Barry Buzan eredetileg 1983-ban megjelent, de többször újra kiadott People, States and Fear című munkájában a biztonság regionális értelmezése abból az igényből táplálkozik, hogy szükséges egy, a nemzeti és nemzetközi elemzési szintek közötti elemzési sík bevezetése a pontosabb biztonságpolitikai elemzés érdekében. Ez az elemzési sík a regionális szint.

A biztonsági komplexumok államok olyan csoportján belül jönnek létre, ahol azok legfontosabb biztonsági fenyegetései és aggodalmai megközelítőleg azonosak, és ebből fakadóan nemzeti biztonsági ügyeik nem kezelhetők egymástól függetlenül. Az ilyen államok között a baráti és ellenséges kapcsolatok sajátos mintáját eredményező hatalmi viszonyok jönnek létre. A biztonsági komplexumokon belüli interakciókat természetesen meghatározza a részes államok földrajzi közelsége és közös történelmi múltjuk. Ezek a lokális rendszerek nemcsak a regionális hatalmi egyensúlyi viszonyokat képezik le, hanem az egyéb interakciókat és függőségi viszonyokat is az államok adott csoportján belül.

E tankönyv, melyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértői írtak, azt a célt tűzte ki, hogy bemutassa az egyes regionális biztonsági komplexumok általános jellemzőit Észak-Amerikától Délkelet-Ázsiáig.

A tankönyv az NKE oktatói és hallgatói számára letölthető itt.

Nyomtatott formában elérhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem könyvtárában.