NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET

Biztonsági tanulmányok - Biztonságpolitika

Biztonsági tanulmányok - Biztonságpolitika

A ​biztonsággal a magyar átlagpolgár két esetben szembesül: ritkábban és közvetlen környezetében annak hiányakor, a leggyakrabban pedig a tömegmédia hírei között. Mindkét eset alapvetően határozza meg azt, hogy mit gondolunk a biztonságról. A tömegmédia azonban a biztonsággal kapcsolatos híreket többnyire úgy dolgozza fel és közvetíti, hogy ezzel is közönségarányát növelje. Így csak bizonyos biztonsági problémákra koncentrál (háborúk, terrorizmus, katasztrófák stb.), és sajnos gyakran ezeket is megfosztja helyi értéküktől. Egy ilyen helyzetben az átlagpolgárnak felettébb nehéz eldöntenie, mitől is kell félnie, mi jelent számára, illetve szűkebb és tágabb közössége számára valódi biztonsági kihívást.

Ez a bizonytalanság elsősorban azért probléma, mert világszerte és hazánkban is tapasztalható a kül- és biztonságpolitika társadalmi meghatározottságának erősödése. Napjainkban szinte lehetetlen társadalmi és médiatámogatás nélkül jelentős biztonságpolitikai döntést hozni. A média által szállított hírek széles körben képesek a társadalom megítélését befolyásolni, hosszabb távon azonban a társadalom attitűdjének alakulása részint attól függ, hogy mennyire képes értelmezni a biztonság kérdéseit, részint pedig attól, hogy a biztonságpolitikát hivatásszerűen művelők miként tudják ezt az értelmezést terjeszteni. Igen lényeges továbbá, hogy felkészült-e a társadalom az aktív részvételét és támogatását igénylő dilemmák eldöntésére, ami pedig releváns, közérthetően megfogalmazott ismeretek nélkül elképzelhetetlen.

Biztonsági tanulmányok – Biztonságpolitika című tankönyv a fenti nehézségek áthidalására készült, s szerzőinek fő igyekezete az volt, hogy a legbonyolultabb biztonsági kérdéseket is egyszerűen és világosan tárgyalják. A kötetet ezért nemcsak egyetemi hallgatóknak, oktatóknak ajánlják, hanem mindazoknak, akik kíváncsiak a biztonsági problémák összefüggéseire, felkészülten és felelősen kívánnak véleményt nyilvánítani róluk, és fontosnak tartják, hogy biztonságpercepciójuk ne kerüljön áthidalhatatlanul távol a valóságtól.

A kötet előszava és tartalomjegyzéke itt megtekinthető.

A teljes kötet elérhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem könyvtárában.