NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET

A stratégiai előrejelzés módszertana és gyakorlata

Bauer Kristóf – Csiki Varga Tamás (szerk.): A stratégiai előrejelzés módszertana és gyakorlata

Minden racionális, állami és nem állami, politikai, társadalmi, gazdasági szereplő – sőt az egyén is – törekszik arra, hogy működése során tevékenységét – rendeltetésétől függetlenül –hatékonyan, hosszú távon kiszámítható keretek között végezze. Ebbe beletartozik a működési környezet és a működésre hatást gyakorló külső és belső tényezők megismerése, az előre jelezhető, várható akadályok, kihívások kiküszöbölése, az azok elhárítására való felkészülés, a lehetőségek felismerése és megragadása, a komparatív előnyök kihasználása. A jelen tanulmánykötet szerzői és a szerzők munkáját megalapozó kutatásban résztvevő szakértők ezt az átfogó célt tartották szem előtt, amikor a nemzetközi és hazai szakirodalom, gyakorlati példák és saját államigazgatási, illetve stratégiaalkotói, valamint elemzői tapasztalatuk alapján ismereteik összegzésére, a kötet 19 tanulmányának megírására vállalkoztak.

A tanulmánykötetet útmutatóként szánjuk mindazoknak, akik 15-20 éves időtávban tényekre és szakértői véleményekre alapozva szeretnék megismerni a jövőnket formáló hatalmi trendeket, valamint társadalmi, politikai, gazdasági, tudományos, környezeti és katonai folyamatokat.

A 20 éves kitekintéssel készült hét regionális előrejelzés megalapozását egy 2018. március 27-én rendezett szakértői workshop jelentette, amin 39 hazai kül-, biztonság- és védelempolitikával foglalkozó szakértő vett részt, akik szakértelmükkel, észrevételeikkel és javaslataikkal helyben, illetve az előrejelzés elkészítésének utómunkái során is hozzájárultak ahhoz, versenyeztetni, tesztelni tudjuk a véleményeket, álláspontokat.

Ennek célja az volt, hogy a résztvevők azonosítsák a Magyarország számára leginkább releváns trendeket földrajzi és tematikus felosztásban, majd ezekből 20 éves kitekintéssel forgatókönyveket állítsanak fel. A vizsgált térségek a következők voltak: Európa / Európai Unió; Közép-Európa; a posztszovjet térség; Ázsia; Amerika / Az Egyesült Államok globális szerepe; Közel-Kelet; Afrika.

A kötet ide kattintva ingyenesen letölthető.

A kötet bemutató videója elérhető itt.

Készült a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15. „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt „Kormányzati döntéshozatalt elősegítő stratégiai kutatások a magyar kül- és biztonságpolitika meghatározó területein” kutatási programjának keretében.