NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET

A konfliktuselemzés módszertani iskoláiról

Tankönyvünk a napjainkra önálló szakterületté vált konfliktuselemzés módszertani alapjaival ismerteti meg az olvasót. A biztonság értelmezésének változásával az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott, átalakult és kibővült a konfliktus fogalma, ennek eredményeképpen pedig differenciálódtak a konfliktuselemzés keretei és módszertani eljárásai is. Az önállósodó tudomány- és szakterületeken felhalmozott elméleti és gyakorlati tapasztalatok pedig új koncepciókat, új elemzési kereteket, új módszertani eljárásokat és új eszközöket hoztak létre, sőt hoznak létre ma is a konfliktusok elemzése, megismerése és kezelése terén. Kötetünk tanulmányai az említett folyamatokat, illetve azok elméleti és gyakorlati eredményeit foglalják össze röviden és érthetően. Szerzőinket – akik maguk is gyakorló elemzők – a konfliktuselemzés legfontosabb területeinek és módszereinek bemutatására kértük fel, remélve, hogy az olvasóink közül minél többen kapnak kedvet a konfliktuselemzés területének a jelen tankönyvön túli megismeréséhez is.

A kötet ide kattintva ingyenesen letölthető.