A globalizált világ kihívásai

A 20. század utolsó harmadától felgyorsult globalizáció számos olyan biztonsági problémával és kihívással szembesítette a nemzetközi közösség tagjait, amelyek kezelése – nagyságrendjük, kiterjedtségük vagy komplexitásuk miatt – meghaladja a nemzetállamok és a kontinentális nemzetközi szervezetek biztonságpolitikai kompetenciáját. Ezek olyan aggodalomra okot adó társadalmi folyamatok, természeti vagy technológiai változások, amelyek bolygónkat és népességét már ma is érintik, illetve a közeljövőben fokozottabban érinthetik, s amelyek megelőzése és kezelése már most a nemzetközi közösség közös fellépését igényli. A nemzetközi politikai közbeszéd e problémákat összefoglalóan globális biztonsági kihívásoknak nevezi, jóllehet látszólag rendkívül különböző természetű jelenségekről van szó. Az egyes fejezetek célja e globális biztonsági kihívások sajátosságainak bemutatása.

A kötet ide kattintva ingyenesen letölthető. 

A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt keretében jelent meg