NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET

Miért fontos a NATO?

2019-ben 70 éves lett az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, közismert nevén a NATO, s ugyanekkor lett Magyarország 20 éve tagja a világ mindmáig legerősebb politikai és katonai szövetségének. Jelen kiadványban a NATO és a NATO-tagság fontosságára igyekszünk felhívni a figyelmet azzal, hogy megpróbáljuk közérthető és a hagyományostól eltérő módon bemutatni, mit biztosít a szervezet tagállamai és partnerországai számára.

A kiadvány ide kattintva olvasható.

A kiadvány a NATO Public Diplomacy Division támogatásával, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete kiadásában készült.

Felelős kiadó: Karsai Béla elnök

Felelős szerkesztő: Görög István

Szerzők: Tálas Péter, Csiki Varga Tamás, Etl Alex

Szerkesztette: Sajner Gyula

Tördelés és grafikai munkák: Kilián Zsolt

A kiadvány készült a Mondat Kft. nyomdájában, 2018-ban.

Felelős vezető: Nagy László ügyvezető

ISBN 978-963-88412-6-1