NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET

Kelet-Közép-Európa biztonsága a varsói NATO-csúcstalálkozó eredményeinek tükrében

Csiki Tamás: Kelet-Közép-Európa biztonsága a varsói NATO-csúcstalálkozó eredményeinek tükrében

A NATO állam- és kormányfőinek legutóbbi csúcstalálkozójára 2016. július 8-9-én Varsóban került sor. A helyszín az utóbbi évek biztonságpolitikai eseményei nyomán szimbolikus jelentőségű is volt: a 2008 óta fokozatosan kiéleződő NATO – Oroszország viszony, amely a 2014-es ukrán válság óta mélyponton van, hasonlatos a történelmi tapasztalatokon alapuló lengyel biztonságfelfogáshoz, amelynek egyik alappillére az Oroszországgal szembeni védelmi pozíció és az ehhez szükséges képességek kialakítása. A csúcstalálkozóval kapcsolatban ugyanis előzetesen az volt az általános álláspont, hogy a 2014-ben Newportban elfogadott, többnyire a kollektív védelmi képességek megerősítéséről szóló döntések végrehajtását ellenőrző találkozót várhatunk, ahol a szövetség mérleget készít, hogy mennyivel javult reagáló képessége, mennyiben erősítették meg a keleti tagállamok védelmét és a NATO elrettentő képességét, valamint milyen mértékben teljesítik az egyes tagállamok a védelmi kiadások növelése és a haditechnikai modernizáció terén tett vállalásokat?

A tanulmány e kérdésekre ad választ, értékelve a térség sebezhetőségeit, a NATO válaszlépéseit a megváltozott biztonsági helyzetre, valamint a tagállamok konkrét intézkedéseit többek között a védelmi kiadások terén.

A kiadvány a KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” című projekt keretében jelent meg.

 

© Dialóg Campus Kiadó, 2018
© A szerző, 2018

A kötet ide kattintva tölthető le.