NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET

Az „Iszlám Állam” ellenifellépés stratégiaikérdései és lehetőségei

Csiki Tamás – Etl Alex: Az „Iszlám Állam” elleni fellépés stratégiai kérdései és lehetőségei

2014 júniusában az „Iszlám Állam” a világ nyilvánossága számára hirtelen, szinte „előzmények nélkül” emelkedett ki a szíriai polgárháború zűrzavarából, azzal, hogy fegyveres erővel kiterjedt területeket vont ellenőrzése alá Szíriában és Irakban. Azt követően, hogy több nagyvárost is elfoglalva Szíriában Rakka, Irakban Moszul központtal e – többségében szunnita arabok által lakott – területeken meg­szilárdította fennhatóságát, és vezetője, Abu Bakra al-Bagdadi kikiáltotta a modern iszlám kalifátus megalapítását, a szervezet a gyakorlatban is az államiságot idéző funkciók szerint kezdte kialakítani működését. A drámai hatást a radikális átalakulás gyorsasága, mélysége és az alkalmazott eszközök brutalitása, illetve mindennek nagy nemzetközi láthatósága keltette.

A tanulmány körüljárja, miért jött létre az „Iszlám Állam”, mely tényezők tették ezt egyáltalán lehetővé, milyen jellegű fenyegetést hordoz magában ez a radikális szervezet, és milyen eszközökkel léphet fel ellene a nemzetközi közösség? A vizsgálat megközelítését illetően a stratégiai szintre kon­centrál, azaz az átfogó összefüggéseket, hatásmechanizmusokat kívánja bemutatni a nemzetközi szakirodalomra támaszkodva.

A kiadvány a KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” című projekt keretében jelent meg.

© Dialóg Campus Kiadó, 2018
© A szerzők, 2018

A kötet ide kattintva tölthető le.