NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET

Az európai migrációs válság értelmezési kereteiről

Tálas Péter: Az európai migrációs válság értelmezési kereteiről

2015-ben a globális információáramlás korszakában élő európai generációk tagjainak túlnyomó többsége alighanem saját eddigi életének legnagyobb migrációs és menekültválságát érzékelte. A válságérzet nagyságát jól érzékelteti, hogy az Eurobarometer akkori felmérései szerint az Európai Uniót érintő biztonsági kihívások közül szinte valamennyi EU-tagállam társadalma a migrációt helyezte az első helyre, függetlenül attól, hogy a migráció a valóságban mennyire érintette az adott társadalmat. Az európai biztonsági agendában 2015-ben a migráció kapcsán hasonló fordulatot láthattunk, mint 2004-ben (a madridi terrortámadást követően) vagy 2008-ban (az európai pénzügyi és gazdasági válságot követően), amikor előbb a terrorizmus, majd a gazdasági biztonság vált az európai társadalmak első számú biztonságpolitikai kihívásává. Jelen tanulmány célja kettős: egyrészt azt kívánja elmagyarázni, hogyan tekintsünk a migrációra és a migrációs válságra, másrészt a 2015-ös migrációs és menekültválság külső és belső okait kívánja számba venni, hogy ezáltal kapaszkodókat nyújtson egy reálisabb migrációs válságkép kialakításához.

A kiadvány a KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” című projekt keretében készült el és jelent meg.

© Dialóg Campus Kiadó, 2018
© A szerző, 2018

A kötet ide kattintva tölthető le.