NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET

Az Amerikai Egyesült Államok ázsiai kapcsolatai

Ma már közhelyszámba megy, és Washingtonban is régen elismerik, hogy az  Amerikai Egyesült Államok hatalmi pozícióit napjainkban és  a  belátható jövőben is az  ázsiai térségből érik a  legerősebb kihívások. Persze Ázsia már a  19.  század végétől fontos szerepet játszik az  amerikai külpolitikában, a földrész hatalmainak jelenkori felemelkedése pedig izgalmas kérdéseket vet fel a nemzetközi rend jövőjéről is.

Ez a kötet az Egyesült Államok és 11 ázsiai ország (valamint Tajvan) kétoldalú kapcsolataival ismerteti meg olvasóját. Szerzői a  térség szakértői, akik különálló tanulmányok keretében rajzolják fel a  fontos szerepet játszó államok és Washington viszonyának fejlődését. Ennek során nem pusztán a politikai és katonai, de a gazdasági és kulturális relációknak is figyelmet szentelnek. Munkájuk eredményeképpen a szakmai és szélesebb érdeklődő közönség is hasznos ismeretekkel gazdagodhat arról, hogy mi minden határozza meg az USA ázsiai stratégiai építkezésének jelenét és jövőjét.

A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt keretében jelent meg. 

A kötet ide kattintva ingyenesen letölthető.