NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET

A társadalmi ellenálló képesség szerepe a biztonság szavatolásában

Az elmúlt évtizedek a válságjelenségek sorozatát hozták magukkal, amelyekkel összefüggésben átalakult a globális biztonsági környezet és benne Európa, illetve Magyarország helyzete is. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások, a pénzügyi és világgazdasági válság, a Közel-Keleten dúló fegyveres konfliktusok, a menekült- és migrációs krízis, az ukrán–orosz konfliktus, a globális klímaváltozás csak néhány példa azon események sorában, amelyek közvetlenül is hatottak hazánk biztonságára, biztonságpolitikájára. E kihívásoknak ugyanakkor csak a töredékét lehetett a hagyományos értelemben vett katonai fenyegetésekhez kötni. A legtöbb, úgynevezett új típusú biztonsági kihívás nem katonai jellegű, és rendszerint a biztonság számos különböző szektorát érinti, ezáltal pedig a társadalom és az ország egészére nézve komoly hatással bír. A biztonság már nem szavatolható pusztán katonai eszközökkel, még akkor sem, ha hazánk a világ legerősebb katonai szövetségének (a NATO-nak) a tagja, immár több mint 20 éve. Ahhoz, hogy egy ország biztonsága megmaradjon, reziliensnek (ellenállónak) kell lennie az új típusú biztonsági kihívásokkal szemben. E kiadvány célja éppen ezért az, hogy bemutassa, mit jelent pontosan ez az ellenálló képesség napjainkban.


A kiadvány ide kattintva letölthető.

 

Felelős kiadó: Karsai Béla elnök

Felelős szerkesztő: Görög István

Szerző: Etl Alex

Szakmai lektor: Csiki Varga Tamás, Tálas Péter

Szerkesztés és nyomdai előkészítés: Zrínyi Kiadó A kiadó vezetője: dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy

Kiadói szerkesztő: Szendi Nóra

Tördelés és grafikai munkák: Pénzes Bettina A kiadvány a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft. nyomdájában, 2020-ban készült.

Felelős vezető: Kulcsár Gábor ügyvezető

A sokszorosításért felel: Pásztor Zoltán

ISBN 978 615 81592 2 7