NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET

Kormányzati döntéshozatalt elősegítő stratégiai kutatások a magyar kül- és biztonságpolitika meghatározó területein

Az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja kiemelt kutatóműhelyként a KÖFOP 2.1.2.-VEKOP-15 projekt keretében valósítja meg a „Kormányzati döntéshozatalt elősegítő stratégiai kutatások a magyar kül- és biztonságpolitika meghatározó területein” című kutatási projektjét a 2017. augusztus 1. – 2018. november 30. közötti időszakban.

 

A Kutatóműhely tagjai

Dr. Tálas Péter CSc, tudományos főmunkatárs, igazgató (NKE SVKK), projektvezető

1. Dr. Péczeli Anna PhD, tudományos munkatárs (NKE SVKK)

2. Dr. Hettyey András PhD, egyetemi adjunktus (NKE NETK)

3. Dr. Marsai Viktor PhD, egyetemi adjunktus (NKE NETK)

4. Csiki Tamás, tudományos segédmunkatárs (NKE SVKK)

5. Háda Béla, tudományos segédmunkatárs (NKE SVKK)

6. Egeresi Zoltán, tudományos segédmunkatárs (NKE)

7. Dr. Rácz András PhD, egyetemi adjunktus (PPKE)

8. Sz. Bíró Zoltán, tudományos főmunkatárs, külső munkatárs (MTA TTI)

9. Dr. Matura Tamás PhD, kutató (BCE)

10. Dr. Németh Bence, kutató (King’s College London)

11. Etl Alex, doktorandusz (NKE)

12. Pénzváltó Nikolett, doktorandusz (NKE)

13. Bauer Kristóf, kutatóasszisztens

 

A 6 elemből álló pályázat céljai

 

1.      10 közép-európai ország stratégiai folyamatainak bemutatása, komparatív elemzése a kül- és biztonságpolitika terén. A magyar kül- és biztonságpolitika szempontjából meghatározó nagyhatalmak Magyarországgal, a V4-ekkel, a Balkánnal, illetve Közép-Európával kapcsolatos politikájának bemutatása.

2.      A balkáni országokban lejátszódó folyamatok bemutatása a történelem, a kisebbségek és energiabiztonság terén.

3.      Oroszország kül- és biztonságpolitikájának bemutatása.

4.      A meghatározó fontosságú afrikai és

5.      A távol-keleti államok stratégiai trendjeinek bemutatása.

6.      A nemzetközi elemzésmódszertani, stratégiai előrejelzési és stratégiai irányítási tapasztalatok bemutatása.

 

 

Ezek alapján a résztvevő szakértők (1) ajánlásokat fogalmaznak meg a kormányzati döntéshozatal és kül- és biztonságpolitikai szakigazgatás számára, (2) képzési anyagokat készítenek a kül- és biztonságpolitikai szakigazgatás számára képzendők oktatásához.

A kutatás közvetlenül támogatja a KÖFOP projekt célkitűzéseit a közszolgálati szervek tevékenységét megalapozó és azt fejleszteni képes tudás gazdagítása; hazai és külföldi felsőoktatási intézmények, szakértői szervezetek bevonása által kutatói és kutatási hálózat kialakítása, tudáshálózat létrehozása által.

 

A kutatás várható eredményei

A kutatással egyrészt a magyar kormányzat a stratégiai döntésekhez szükséges, releváns ismerethez jut, másrészt a NKE jelentős mennyiségű, az oktatásban és közszolgálati továbbképzésben közvetlenül felhasználható tananyagot fejleszt, harmadrészt igen széles, konkrét közös kutatómunkán alapuló, nemzetközi jelentőséggel bíró közép-európai kutatási-oktatási kapcsolatrendszerre tesz szert. A kutatás várható eredményei tételesen: mintegy 150 szerző (56% SVKK/NKE, 26% más intézmény munkatársa, 18% külföldi) hozzájárulásával 35 publikáció (21 szakkönyv, 2 egyetemi tankönyv, 12 Védelmi Tanulmányok); 1 nemzetközi konferencia, 1 hazai nyári egyetem, 6 nemzetközi workshop, 6 hazai workshop, 5 vendégkutató fogadása.

A kutatás eredményeképpen megjelenő tanulmányok, tanulmánykötetek, egyetemi tankönyvek és szakkönyvek szervesen kapcsolódnak az NKE graduális, posztgraduális és továbbképzési programjaihoz, kiemelten a nemzetközi biztonság- és védelempolitika BSc és MSc, a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok MSc programokhoz (magyar és angol nyelven), a hadtudományok tudományterületén folyó doktori képzéshez, valamint a közigazgatási szakvizsga-felkészítés kül- és biztonságpolitikai ágazati képzéséhez. A projekt részét képező szakmai-tudományos rendezvények támogatják a kutatási folyamatot, kapcsolódnak az oktatási programokhoz és lehetőséget kínálnak a képzésekben részt vevő hallgatóknak a részvételre, illetve hozzájárulnak a kutatási eredmények disszeminációjához.