Gyakornoki program

Gyakornoki program

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja rendszeres szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít BSc, MSc és PhD hallgatók részére az alábbi feltételekkel:

 • a gyakornok heti 16 órában vesz részt a Központ munkájában, kötetlen munkabeosztásban az SVKK székhelyén (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. IMO épület), illetve − mentorának egyetértésével − bizonyos feladatkörök ellátása során távmunka keretében;
 • a gyakornoki program térítésmentes;
 • a részvétel feltétele alap- (BSc) és mesterképzésben (MSc) a megkezdett 2. szemeszter, doktori képzésben a Központ folyamatban lévő kutatásaihoz közvetlenül kapcsolódó téma;
 • a gyakornoki programban egyidejűleg – a Központ kapacitásait szem előtt tartva – maximum 10 fő BSc, MSc és 3 fő PhD hallgató vehet részt;
 • egyedi megállapodás esetén a Központ külföldi gyakornokot is fogadhat, mely esetben a gyakornoki munkavégzés nyelve az angol;
 • a gyakornok tevékenysége illeszkedik az SVKK által meghirdetett kutatási témákhoz;
 • a gyakornok megfelel a gyakorlat minimum-kompetenciáinak:
  • a magyar nyelv és helyesírás szabályainak kifogástalan ismerete;
  • vállalja a szükséges kutatás-módszertani és tanulmányírási alapismeretek elsajátítását;
  • a kutatási témájához kapcsolódó nyelvismeret és szakismeret;
  • az MS Office (Word, Excel, Powerpoint programok) felhasználói szintű ismerete.

A gyakornoki program célja, hogy a releváns témakörök iránt érdeklődő egyetemi hallgatók, doktoranduszok és frissen végzett fiatal kutatók új gyakorlati és szakmai ismereteket sajátítsanak el, továbbfejlesszék, valamint a gyakorlatban alkalmazzák analitikus készségüket és bővítsék publikációs profiljukat. A program minden esetben figyelembe veszi a gyakornok előképzettségét és kompetenciáit, és azoknak megfelelő feladatokat szab a szakmai fejlődés lehetőségének biztosításával.

A gyakornoki programot elsősorban olyan társadalomtudományi, biztonságpolitikai, jogi, közgazdasági, jelenkori történeti, diplomáciai, kommunikációs vagy marketing területen tanuló hallgatók számára ajánljuk, akik érdeklődnek a nemzetközi kapcsolatok, a nemzeti és nemzetközi biztonság folyamatai, az intézményesült biztonság- és védelempolitika (NATO, EU, EBESZ, ENSZ) aktuális kérdései, valamint közéleti kérdések és folyamatok iránt.

 

Választható kutatási témák:

o   Európai védelempolitika:

     §  Nemzeti védelmi reformok.

     §  Katonai képességfejlesztés.

     §  Válságkezelő műveletek tapasztalatai.

o   NATO:

     §  Transzformáció.

     §  Műveletek.

o   Közép-Európa és magyar védelempolitika:

     §  A Visegrádi Négyek együttműködése.

     §  A Magyar Honvédség tevékenysége.

     §  Haderő-modernizáció.

     §  Nemzetközi együttműködés és műveletek.

o   A magyar biztonsági szféra egyes kérdései:

     §  A védelmi igazgatás struktúrájának változásai.

     §  A katasztrófavédelem átalakulása.

     §  A migrációs problematika a magyar nyilvánosságban.

     §  A közbeszéd „biztonságiasítása”.

o   Nemzeti és etnikai konfliktusok:

     §  Nemzeti kisebbségek helyzete.

     §  Etnikai konfliktusok elemzése.

     §  Migrációs és integrációs konfliktusok.

o   Konfliktusok a Közel-Keleten:

     §  A szíriai válság és regionális kihatásai.

     §  A törökországi, iraki, szíriai kurdok autonómiatörekvései.

     §  Törökország menekültpolitikája.

o     Konfliktusok az afrikai földrészen:

     §  Regionális konfliktusok Afrikában.

     §  Dzsihadista szervezetek Afrikában.

     §  Kalózkodás Afrika partjainál.

     §  Válságkezelő műveletek Afrikában.

     §  A globális kihívások és Afrika: túlnépesedés, erőforrás-háborúk, természeti kincsek.

o   Nagyhatalmi törekvések az ázsiai földrészen:

     §  Az Amerikai Egyesült Államok stratégiai építkezése Dél- és Délkelet-Ázsiában.

     §  Japán kül- és biztonságpolitikájának formálódása a második világháborútól napjainkig.

     §  India hatalmi pozíciója a 21. század elején – törekvések és eredmények.

     §  A dél-kínai-tengeri konfliktus az amerikai-kínai stratégiai rivalizálás árnyékában.

o   Az államszervezet működésének egyes kérdései:

     §  Az államháztartási kiadások alakulása Európában/Magyarországon a világgazdasági válság következtében.

     §  A kormányzati hatékonyság és versenyképesség az Európai Unióban/Magyarországon.

     §  Az állami társadalmi szerepvállalás mérésének és értékelésének lehetőségei.

     §  A magyar gazdaság adóterhelés tekintetében értelmezhető dualitásának vizsgálata.

     §  Az állam és a magánvállalatok szerepvállalása a belbiztonsági szektorban.

     §  Emberi erőforrás menedzsment és személyzetfejlesztés a közszektorban.

 

A gyakornok tevékenysége:

A gyakornoki időszak alatt a gyakornok megismeri az SVKK működését, szakmai kapcsolati hálóját; részt vállalhat a Központ által végzett elemző munkában; módszertani képzést kap; valamint témaspecifikus forrásokat ismer meg. A gyakornoki program résztvevői aktívan részt vesznek a Központ kutatási projektjeinek előkészítésében és lebonyolításában; kutatásokat folytatnak, háttértanulmányokat készítenek, tudományos diákköri tevékenységet folytatnak, sajtófigyelést végeznek, konferenciákon és a Központ rendezvényein vesznek részt, adatbázisokat készítenek.

Az NKE NETK kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatói kutatási területüknek megfelelő tárgyból − mentoruk ajánlása alapján, az oktatókkal egyeztetve – az NKE képzési programjaiban megajánlott jegyet kaphatnak. A program végén intézetünk szakmai gyakorlati igazolást állít ki a gyakornok részére, melyben feltüntetjük és értékeljük a gyakorlati időszak során végzett feladatokat.

Kiemelkedő szakmai színvonalú kutatási tevékenység esetén az SVKK publikációs lehetőséget biztosíthat az alábbi formákban:

 • online megjelenést az SVKK Nézőpontok időszaki kiadványban (ISSN 2063-4862);
 • online és nyomtatott megjelenést a Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemlében (ISSN 1789-5286);

 

A szakmai gyakorlatra történő jelentkezés az alábbiak svkk@uni-nke.hu címre történő elküldésével történik:

 • A pályázó fényképes szakmai önéletrajza (melyben egyértelműen feltünteti nyelvismeretét);
 • Maximum negyed oldalas motivációs levél a fenti kutatási témák egyikéhez kapcsolódó kutatási terület és/vagy érdeklődési kör egyértelmű megjelölésével;
 • Egy korábbi, elemző típusú bármilyen írásmű (cikk, évfolyamdolgozat)

A szakmai gyakorlatra történő jelentkezés kompetitív szellemben történik, melynek során a Központ kapacitásait és a jelentkezők kompetenciáit egyaránt figyelembe vesszük.

További információ: svkk@uni-nke.hu