Szakmai függetlenség, tényalapú hitelesség

„A világ nem vidám hely: a trendek aggasztóak, a fenyegetések sokrétűek, az emberek szenvedése kézzelfogható. A harmónia megőrzésében a kertészkedés segít: 200 tő rózsa ápolása tavaszól őszig kiváló testmozgás és a nyugalom szigete”. Bemutatjuk Csiki Varga Tamást, a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet elemzőjét.

 „Az elmúlt években sajnos sokat kopott a szakma fénye: boldog-boldogtalan megszólalhat és válhat viszonyítási ponttá, mint „szakértő”. Bár a diplomámon anno nekem is ez szerepelt, a hozzáértést nem kifejezetten a papír, hanem a tapasztalat és az ítélőképesség megőrzése adja. Ezért jobb szeretek elemőzként bemutatkozni. De amikor az utca emberének kell elmagyaráznom, mivel foglalkozok, a külpolitika az első közismert fogalom, amire tudok alapozni” – kezdi Csiki Varga Tamás, az NKE EJKK Stratégiai Védelmi Kutatóintézet munkatársa.

Védett közegben

Dél-Pesten nőtt fel bátyjával, szerető, békés családban. Onnan jön a „svábos” értékrend is: felelősségre, önállóságra nevelték. Ez a mindennapok szintjén a napi tervezést, időbeosztást jelenti. A középiskoláig – ahogyan fogalmaz – „kis rádiumban” mozgott: a bölcsődétől az általános iskoláig minden egy sarokra volt, de a kerületen belül maradt a gimnázium alatt is. „Bár a német az első idegen nyelv, amit még általános iskolában kezdtem tanulni és nagyon meg is szerettem, később a Karinthy Frigyes Kéttannyelvű Gimnázium angol képzésében kötöttem ki, ahol olyan jól megtanítottak angolul írni, olvasni, beszélni, hogy kis túlzással a mai napig ebből élek. A napi 6-8 órás angolozás később hiányzott is, a CEU aztán pótolta ezt. Van némi nyelvérzékem, így a német mellett egy kis spanyol is ragadt rám az évek során, de ha sok szabadidőm lenne, biztos a nyelvtanulás lenne az egyik, amire örömmel fordítanám. A másik valamilyen stiláris írásgyakorlat, mert ezeket mindig rettenetesen élvezem.” Az angolnak már egészen fiatalon hasznát vette: kétszer is alkalma nyílt tolmácsként Kelet-Ázsiában dolgozni egy-két hetet egy üzletember jóvoltából. Ott és akkor kedvelte meg – a tigriseket. 

Bangkok, 2011.

Érettségi után az ELTE Jogi Karán folytatta, de csak tavaszig bírta: a védett kisközösségek után nem tetszett és idegen volt a 400 fős évfolyam, nem beszélve a magolásról, amelyet azóta sem szeret. Április környékén jött el, és a következő tanévtől már az egykori Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem biztonság- és védelempolitika szakára járt. „Nem mondanám, hogy a haditechnika nagyon vonzott volna, de megtaláltam e szakterületen a helyem, olyannyira, hogy ezzel a területtel életem végéig szívesen foglalkozom!”

A diplomázás után az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézetnél helyezkedett el, ma is ott dolgozik. Párhuzamosan elvégzett egy Kisebbségpolitika mesterszakot a Közép-európai Egyetemen, és folytatta doktori tanulmányait a Hadtudományi Doktori Iskolában. Mint mondja, a CEU-ra az vonzotta, hogy úgy járhatott világszínvonalú oktatást biztosító intézménybe és tanulhatott angol nyelven, hogy közben nem kellett külföldre költöznie.

Szakmai tanulmányútja során több amerikai védelmi intézményben tett látogatást , így a Pentagonban is.
 

A grafománia előny – de a szakértelem elsődleges

Szakpolitikai elemzéseket, háttéranyagokat, tudományos publikációkat és rövid véleménycikkeket egyaránt ír. Az SVKI közel három évtizede a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikai portfólióját támogatja kutatói kapacitásokkal – hol formálisan, hol informálisan kötődve az érintett államtitkársághoz. Elemzéseiket a Magyar Honvédség, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Miniszterelnökség és a parlamenti képviselők egyaránt megkapják, de a védelmi szervezetek széles köre tájékozódhat ezekből a többnyire nyílt anyagokból. Nyilvános és médiamegjelenéseik ugyancsak sokszínűek, munkájuk egyik alapvető eleme a biztonságról folytatott objektív politikai és társadalmi párbeszéd alakítása.

„Számomra alapvető követelmény a szakmai függetlenség és a tényalapú hitelesség – ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden politikai oldalnak ugyanazt a választ adom ugyanarra a kérdésre, és minden alkalommal adatokra, tényekre alapozom a szakmai álláspontomat, nem víziókra és véleményekre. Az egykori német kancellár, Helmut Schmidt mondása volt, hogy »Akinek víziói vannak, az menjen orvoshoz!«, ezzel én is tudok azonosulni. Már tizenöt éve azt mondta mindenki, hogy nem csupán higgadt vagyok, de pókerarcom van – ami ma akkor a leghasznosabb, amikor olyannal kell vitáznom, aki sületlenségeket beszél.”

Vizuális típus, de rosszul rajzol

Elsődleges elemzési területe az európai védelempolitika, amiben különböző hangsúlyokkal szerepelnek a transzatlanti kapcsolatok (NATO), az európai integráció (EU) védelmi vetülete, egyes államok (például Németország) biztonság- és védelempolitikája, és a közép-európai (V4) regionális együttműködés is. Munkája egyfajta vég nélküli kirakós az információ-elemekkel, amiben meghatározó, hogy szintetizálni tudja azt a temérdek adatot, álláspontot, véleményt, amivel a világháló elárasztja.

„Szerintem készségszinten bárkit meg lehet tanítani arra, hogy egymás mellé rakjon információ-elemeket – de ahhoz kell némi affinitás, hogy ezekben felismerje a mintákat, a trendeket, folyamatokat. Különösen napjainkban, amikor a tömegmédia határozza meg az emberek világképét és bármilyen apró esemény kapcsán dinamikus reakciók születnek, sokszor érzelmi alapon nyilvánítanak véleményt, kulcstényező, hogy meg tudjuk állapítani az adott esemény helyiértékét – azaz valós jelentőségét. Ez már egy olyan készség, amihez úgy látom, már szakértelem is kell. Mivel mindig szintetizálunk, értelmezzük a világpolitika eseményeit, fontos, hogy teljes képeket alkossunk, bemutatva egy eseménysor elejét, ok-okozati összefüggéseit és végét, valamint következményeit is. Talán ezért is vagyok erősen vizuális típus – bár nagy bánatomra ehhez rajztehetség nem párosult soha.”

200 tő rózsa

„Mindig is Budapesten éltem – külvárosi kertes övezetben, ahol még a barátaim szerint is »egy fél tank benzinbe kerül meglátogatni«. Viszont ez nagy előny a természetközeliségével, és azzal, hogy fizikálisan és mentálisan is el tudok szakadni a szakmai problémáktól. Ugyanis miközben egyik oldalról rendkívül érdekes szakmám van, a világ konfliktusival, biztonsági problémáival foglalkozok, másrészt innen közelítve a világ nem vidám hely, a trendek aggasztóak, a fenyegetések sokrétűek, az emberek szenvedése kézzel fogható. Ha már nem lettem tigrisszelídítő, a harmónia megőrzésében a kertészkedés segít”. 

A rózsákkal édesapja ültette be még a kertet fiatalkorában, 60-70 tő „alapból” mindig volt. Aztán ahogyan fokozatosan átvette a kert gondozását Csiki Varga Tamás, úgy lett egyre több tő a „ne legyen túl bonyolult a kert gondozása”-elv jegyében.

Ma pedig az immár 200 tő rózsa ápolása tavaszól őszig kiváló testmozgás – és a nyugalom szigete.

Kovács Ágnes Lilla, ludovika.hu