Új tankönyv a stratégiai előrejelzés módszertanáról

A tanulmánykötetet útmutatóként szánjuk mindazoknak, akik 15-20 éves időtávban tényekre és szakértői véleményekre alapozva szeretnék megismerni a jövőnket formáló hatalmi trendeket, valamint társadalmi, politikai, gazdasági, tudományos, környezeti és katonai folyamatokat.

A kötet három logikai egységből épül fel. Az első három fejezet elméleti áttekintést ad a stratégiai környezetértékelés, a trend- és driverelemzés, valamint a szcenárióvázolás módszertanáról, amelyekre a kötet további részében gyakorlati példákon keresztül a NATO, az Európai Unió, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Oroszország különböző előrejelzési módszereit ismerhetjük meg. Végül a kötetet hét regionális előrejelzési fejezet zárja, amelyek 2038-ig vázolják fel a látható trendeket, drivereket és valószínűsített – legjobb, semleges és legrosszabb – forgatókönyveket.

A kötet ide kattintva ingyenesen letölthető.

A kötet bemutató videója elérhető itt.

Készült a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15. „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt „Kormányzati döntéshozatalt elősegítő stratégiai kutatások a magyar kül- és biztonságpolitika meghatározó területein” kutatási programjának keretében.