Stratégiai irányítás workshop

 

Az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat fejlesztés” c. projekt keretében szervezett szakértői workshopot 2017. 11. 16-án. A rendezvény célja az volt, hogy a magyar közigazgatási tapasztalatokat feltárja, megismerje és összegezze – kiemelten a biztonságpolitika területén. Résztvevői a magyar biztonsági szféra tagjai voltak a Miniszterelnökség, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ képviseletében, akik szakterületükön rálátással rendelkeznek az átfogó folyamatokra, és képet tudnak alkotni szervezetük stratégiai irányítási folyamatairól, a Kormányzati Stratégiai Irányítási Rendszerben (KSIR) való szerepükről és a Nemzeti Biztonsági Stratégia kidolgozásához való hozzájárulásukról.

A workshop a ’Stratégiai irányítás a közigazgatásban’ kutatási pillér részeként ahhoz járult hozzá, hogy a kutatók nemzetközi összehasonlításban kapjanak átfogó képet a magyar kül- és biztonságpolitikai szakpolitikai területen a stratégiai tervezés és iránymutatás jelenlegi helyzetéről, amellyel megállapíthatókká válnak annak erősségei és hiányosságai. Ehhez a pillér a közigazgatási stratégiai menedzsment legfrissebb nemzetközi tudományos eredményeit és tapasztalatait veti össze a magyar kül- és biztonságpolitika egészének és egyes részterületeinek stratégiaalkotási és iránymutatási módszereivel, gyakorlati megvalósításával.