Az EU reformja, Európa közös védelme – a német választás lehetséges hatásai

„German elections and the Future of Europe” címmel rendezett szakértői szemináriumot az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja 2017. november 6-án, melynek során hét közép-európai ország kül- és biztonságpolitikai elemzői vizsgálták a 2017 szeptemberi német választás lehetséges hatásait. A KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat fejlesztés” projekt keretében megvalósuló rendezvény célja az volt, hogy értékelje, a leendő német kormánykoalíció német belpolitikai pozíciója milyen irányban befolyásolhatja az Európai Unió előttünk álló reformfolyamatát, valamint az európai Közös Biztonság- és Védelempolitika dinamizálását – egyúttal pedig a német-magyar kapcsolatok erősítését is szolgálta.

„A Central European Perspectives néven 2013 óta zajló workshop-sorozattal az a célunk, hogy Közép-Európa legjobb kül- és biztonságpolitikai szakértőit szólaltassuk meg Budapesten, véleményüket, a nemzeti álláspontokat pedig komparatív szemlélettel értékelhessük. Az így feltárt hasonlóságok és véleménykülönbségek, a következetes és pragmatikus, vagy épp ellenkezőleg, hirtelen megszakadó szakpolitikai folyamatok mögött rejlő okok és okozatok megismerése szándékaink szerint a Honvédelmi Minisztérium, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Miniszterelnökség számára is hasznos szakmai hátteret képez” – foglalta össze a rendezvény célját Dr. Tálas Péter, a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatója. „Ez jelenti tevékenységünk egyik alapvető célját, ami a „Kormányzati döntéshozatalt elősegítő stratégiai kutatások a magyar kül- és biztonságpolitika meghatározó területein” címmel egy Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretében megvalósított kutatási projektünk részét is képezi. Ezt a közép-európai szakértői kapcsolatrendszert következetesen fejlesztjük, így immár nyolcadik alkalommal került sor a véleménycserére az NKE falain belül.”

A rendezvényen Molnár Tamás Levente, a Külgazdasági és Külügy Intézet elemzője bevezető előadásában a német parlamenti választás hátterét, a CDU-CSU pártszövetség relatív pozícióvesztésének okait és a német belpolitikai erőviszonyokat vázolta, és a lehetséges „Jamaica” (CDU-CSU – Szabaddemokrata – Zöldek) kormánykoalíció létrejöttének előfeltételeit vizsgálta. Dr. Annegret Bendiek, a Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) vezető elemzője a német és francia „magállamok” által körvonalazott EU-reform kulcskérdéseit és a reform lehetséges hatásait értékelte; Dr. Christian Mölling, a Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) igazgatóhelyettese pedig az európai védelempolitika dinamizálásának lehetőségeit, a többnemzeti képességfejlesztés területén kialakított német kezdeményezések várt hatását tárta a résztvevők elé. Ezt követően két szekcióban cseh, lengyel, magyar, osztrák, román és szlovák szakértők vitatták meg, hogy a német választás eredménye és az ennek nyomán formálódó Európa-politika és az egyes szakpolitikai kérdések milyen hatással lehetnek országukra, valamint a közép-európai térségre.

„Az idén sajnos elmaradó Magyar – Német Fórumra tekintettel fontosnak véljük, hogy Magyarország és a közép-európai államok két- és többoldalú kapcsolatainak szakértői körben történő megvitatása segíthet fenntartani az érdemi párbeszédet és megérteni az eltérő álláspontokat” – jellemezte Dr. Tálas Péter a szeminárium legfontosabb hozzáadott értékét.

 

Szöveg: Csiki Tamás

Fotó: Szilágyi Dénes