Gyakornoki program

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Stratégiai Védelmi Kutatóintézete rendszeres szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít BSc, MSc és PhD hallgatók részére az alábbi feltételekkel:

 • a gyakornok heti 16 órában vesz részt a Központ munkájában, kötetlen munkabeosztásban az SVKI székhelyén (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. IMO épület), illetve − mentorának egyetértésével − bizonyos feladatkörök ellátása során távmunka keretében;
 • a gyakornoki program térítésmentes;
 • a részvétel feltétele alap- (BSc) és mesterképzésben (MSc) a megkezdett 2. szemeszter, doktori képzésben a Központ folyamatban lévő kutatásaihoz közvetlenül kapcsolódó téma;
 • a gyakornoki programban egyidejűleg – a Központ kapacitásait szem előtt tartva – maximum 10 fő BSc, MSc és 3 fő PhD hallgató vehet részt;
 • egyedi megállapodás esetén a Központ külföldi gyakornokot is fogadhat, mely esetben a gyakornoki munkavégzés nyelve az angol;
 • a gyakornok tevékenysége illeszkedik az SVKI által meghirdetett kutatási témákhoz;
 • a gyakornok megfelel a gyakorlat minimum-kompetenciáinak:
  • a magyar nyelv és helyesírás szabályainak kifogástalan ismerete;
  • vállalja a szükséges kutatás-módszertani és tanulmányírási alapismeretek elsajátítását;
  • a kutatási témájához kapcsolódó nyelvismeret és szakismeret;
  • az MS Office (Word, Excel, Powerpoint programok) felhasználói szintű ismerete
  • a közösségi média használatának ismerete.

A gyakornoki program célja, hogy a releváns témakörök iránt érdeklődő egyetemi hallgatók, doktoranduszok és frissen végzett fiatal kutatók új gyakorlati és szakmai ismereteket sajátítsanak el, továbbfejlesszék, valamint a gyakorlatban alkalmazzák analitikus készségüket és bővítsék publikációs profiljukat. A program minden esetben figyelembe veszi a gyakornok előképzettségét és kompetenciáit, és azoknak megfelelő feladatokat szab a szakmai fejlődés lehetőségének biztosításával.

A gyakornoki programot elsősorban olyan társadalomtudományi, biztonságpolitikai, jogi, közgazdasági, jelenkori történeti, diplomáciai, kommunikációs vagy marketing területen tanuló hallgatók számára ajánljuk, akik érdeklődnek a nemzetközi kapcsolatok, a nemzeti és nemzetközi biztonság folyamatai, az intézményesült biztonság- és védelempolitika (NATO, EU, EBESZ, ENSZ) aktuális kérdései, valamint közéleti kérdések és folyamatok iránt.

 

Választható kutatási témák:

o   Európai védelempolitika:

     §  Nemzeti védelempolitikák és haderőreformok.

     §  Katonai képességfejlesztés és többnemzeti védelmi együttműködés.

     §  Válságkezelő műveletek tapasztalatai.

 

o   NATO:

     §  Transzformáció.

     §  Műveletek.

 

o   Közép-Európa és magyar védelempolitika:

     §  A Visegrádi Négyek együttműködése.

     §  A Magyar Honvédség tevékenysége.

     §  Haderő-modernizáció.

     §  Nemzetközi együttműködés és műveletek.

 

o   Nemzeti és etnikai konfliktusok:

     §  Nemzeti kisebbségek helyzete.

     §  Etnikai konfliktusok elemzése.

     §  Migrációs és integrációs konfliktusok.

     §  A közbeszéd „biztonságiasítása”.

 

  Konfliktusok a Közel-Keleten:

     §  A szíriai válság és regionális kihatásai.

     §  A törökországi, iraki, szíriai kurdok autonómiatörekvései.

     §  Törökország menekültpolitikája.

 

o     Konfliktusok az afrikai földrészen:

     §  Regionális konfliktusok Afrikában.

     §  Dzsihadista szervezetek Afrikában.

     §  Kalózkodás Afrika partjainál.

     §  Válságkezelő műveletek Afrikában.

     §  A globális kihívások és Afrika: túlnépesedés, erőforrás-háborúk, természeti kincsek.

 

o   Nagyhatalmi törekvések az ázsiai földrészen:

     §  Az Amerikai Egyesült Államok stratégiai építkezése Dél- és Délkelet-Ázsiában.

     §  Japán kül- és biztonságpolitikájának formálódása a második világháborútól napjainkig.

     §  India hatalmi pozíciója a 21. század elején – törekvések és eredmények.

     §  A dél-kínai-tengeri konfliktus az amerikai-kínai stratégiai rivalizálás árnyékában.

 

o   Az államszervezet működésének egyes kérdései:

     §  Az államháztartási kiadások alakulása Európában/Magyarországon a világgazdasági válság következtében.

     §  A kormányzati hatékonyság és versenyképesség az Európai Unióban/Magyarországon.

     §  Az állami társadalmi szerepvállalás mérésének és értékelésének lehetőségei.

     §  A magyar gazdaság adóterhelés tekintetében értelmezhető dualitásának vizsgálata.

     §  Az állam és a magánvállalatok szerepvállalása a belbiztonsági szektorban.

     §  Emberi erőforrás menedzsment és személyzetfejlesztés a közszektorban.

 

A gyakornok tevékenysége:

A gyakornoki időszak alatt a gyakornok megismeri az SVKI működését, szakmai kapcsolati hálóját; részt vállalhat az Intézet által végzett elemző munkában; módszertani képzést kap; valamint témaspecifikus forrásokat ismer meg. A gyakornoki program résztvevői aktívan részt vesznek az Intézet kutatási projektjeinek előkészítésében és lebonyolításában; kutatásokat folytatnak, háttértanulmányokat készítenek, tudományos diákköri tevékenységet folytatnak, sajtófigyelést végeznek, konferenciákon és az Intézet rendezvényein vesznek részt, adatbázisokat készítenek.

A gyakornoki program végén intézetünk szakmai gyakorlati igazolást állít ki a gyakornok részére, melyben feltüntetjük és értékeljük a gyakorlati időszak során végzett feladatokat.

Kiemelkedő szakmai színvonalú kutatási tevékenység esetén az SVKI publikációs lehetőséget biztosíthat az alábbi formákban:

 • online megjelenést az SVKK Nézőpontok időszaki kiadványban (ISSN 2063-4862);
 • online és nyomtatott megjelenést a Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemlében (ISSN 1789-5286).

A szakmai gyakorlatra történő jelentkezés az alábbiak svkk@uni-nke.hu címre történő elküldésével történik:

 • A pályázó fényképes szakmai önéletrajza (melyben egyértelműen feltünteti nyelvismeretét);
 • Maximum 150 szavas motivációs levél a fenti kutatási témák egyikéhez kapcsolódó kutatási terület és/vagy érdeklődési kör egyértelmű megjelölésével;
 • Egy korábbi, elemző típusú bármilyen írásmű (cikk, évfolyamdolgozat)

A szakmai gyakorlatra történő jelentkezés kompetitív szellemben, az esélyegyenlőséget biztosítva és a diverzitásra törekedve történik, melynek során az Intézet kapacitásait és a jelentkezők kompetenciáit egyaránt figyelembe vesszük.

További információ: svkk@uni-nke.hu

A 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterében a gyakornoki programba történő jelentkezés határideje: 2020. 01. 27. (hétfő) 12:00

 A jelentkezők értesítése e-mailben történik 2020. 01. 31-én, a szakmai gyakorlati időszak kezdete: 2020. 02. 03.


Gyakornokaink 2019/20. tanév tavaszi szemeszterben:

Gyakornok 

Kutatási téma

Mentor

Balogh Péter

Nemzetközi terrorizmus

Tálas Péter

Berecz Dénes

Észak-Afrika és a Közel-Kelet aktuális konfliktusai

Kemény János

Bíró András

Iszlám radikalizmus Hollandiában

Tamási Erzsébet

Halasi Gábor

Az Európai Unió szerepe a líbiai államépítésben

Kemény János

Iliai Gergő

Japán

Bartók András

Jánosi-Kis Klaudia

Posztszovjet térség, EBESZ

Deák András

Kőbányai Dénes

Szerbia EU-integrációja

Egeresi Zoltán

Lőrincz Norbert

Afrikai terrorszervezetek

Csiki Varga Tamás

Mezőfi Alexandra

Szakpolitikai súlypontok változása Magyarországon (2007-2015)

Felméri Zoltán

Nagy Imre

Afrikai fegyveres konfliktusok

Marsai Viktor

Ömür Cam

Törökország

Egeresi Zoltán

Pánczél Dóra

Kelet-Ázsia

Háda Béla

Papp Gábor

Nagyhatalmi törekvések Ázsiában

Háda Béla

Párducz Árpád

Közép-Európa biztonsága

Csiki Varga Tamás

Sáfrán József

Az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország nemzetbiztonsági rendszere

Kemény János

Stachó Krisztina

India

Háda Béla

Stolczer Kristóf

Kiberbiztonság

Csiki Varga Tamás

Szabolcs Laura

Európai védelempolitika

Csiki Varga Tamás

Szűcs Dorka

Törökország

Egeresi Zoltán

Takács Anna Éva

Koszovó

Egeresi Zoltán

Tarnóczi Ádám

Közép-európai védelempolitika

Csiki Varga Tamás